Bestyrelsen

Bestyrelsen

Regnbuens bestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter, 2 suppleanter, 2 personalerepræsentanter, 2 repræsentant fra Selskabet Mødre- og Børnehjælpen samt lederen (uden stemmeret).

Bestyrelsen vælges på forældremødet i oktober måned. Bestyrelsen holder 4-5 formaliserede møder årligt, samt ekstraordinære møder hvis det er nødvendigt.

Bestyrelsen er et forum for dialog, og medlemmerne deltager aktivt i den pædagogiske debat om det værdigrundlag som Regnbuen bygger på. Bestyrelsen har kompetence til, i samarbejde med personalet, at fastlægge den pædagogiske linje og principper for børnehavens arbejde, mens det er lederens ansvar at tilrettelægge det daglige arbejde og træffe beslutninger i dagligdagen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehaven. Herunder arbejdsgiverkompetence og ansættelse/afskedigelse af personale og har det økonomiske ansvar.

Bestyrelsen arbejder ud fra Regnbuens vedtægter og forretningsorden og forholder sig til aktuelle politiske udmeldinger.