Personale

Det faste personale består af leder, pædagog / stedfortræder, 3 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere, som hver især har mange års erfaring og har arbejdet sammen i mange år. Vi ser det som en stor resurse, at vi som personalegruppe har forskellige faglige kompetencer. Vi har forskellige styrker og erfaringer  indenfor områder som f.eks. krop og bevægelse, sprogudvikling og natur. 

Det faste personale består af:

  • Leder Mette Madsen
  • Pædagog/stedfortræder Jeanette Mørch Thor
  • Pædagog Ida Gravlund
  • Pædagog Diana Rørgren
  • Pædagog Frederik Hugin
  • Pædagogmedhjælper Mariann Eriksen
  • Pædagogmedhjælper Mads Roskjær

I huset har vi i løbet af året skolepraktikanter og praktikanter for jobcentret.