Forældresamarbejdet

Samarbejdet må bygge på gensidig tillid, respekt og åbenhed for, at I som forældre og vi som personale i fællesskab kan skabe de bedste vilkår for jeres barn.

Det er vores erfaring, at det er af stor betydning, at personalet ved så meget som muligt om jeres barns baggrund. Dette taler vi om når I starter i børnehaven, for at få et indgående kendskab til barnet og give jer som forældre et indblik i, det, at være barn og forældre i Regnbuen.

ForældresamarbejdetForældresamarbejdet styrkes gennem en primær daglig kontakt og mundtlig/skriftlig information på opslagstavlen. Med passende mellemrum skriver vi nyhedsbreve med aktuelle datoer, beskrivelse af aktiviteter og pædagogiske overvejelser samt evt. ændringer af personaleforhold.

Vi tilbyder en samtale ca. 3 måneder efter jeres barns start i børnehave, hvor vi vil tale om barnets trivsel og opstart. Ved overgang til SFO og skole tilbyder vi en udslusningssamtale, hvor vi taler om barnets kompetencer. Ud over disse samtaler vil vi til enhver tid være parate til at holde en forældresamtale, hvis der er behov/ønske for det.

Når vi som personale beder jer forældre om en samtale, må det altid betragtes som en hjælp til jeres barn og dermed til familien.

Vi holder om efteråret et forældremøde med valg til bestyrelse efterfulgt af stuemøder eller med en oplægsholder ude fra. En gang om året har vi en forældrearbejdsdag, som altid er en positiv oplevelse. Her får vi lavet nogle praktiske og forskønnende tiltag på legeplads og i huset. Dagen sluttes af med fællesspisning. Endvidere holder vi arrangementer i forbindelse med højtiderne – her får forældrene også mulighed for at møde hinanden.