Praktisk info

Betaling til Børnehaven Regnbuen sker via LDD, der sender girokort. Er der problemer med indbetaling eller girokortet, bedes I henvende jer til LDD direkte på tlf. 32953230.

Ved udmeldelse er der 2 måneders skriftlig opsigelse pr. den 1. eller 15. i måned til Regnbuen.

Barnets første dag

Inden barnet starter i børnehaven modtager I et velkomstbrev, hvor vi fortæller hvilken stue barnet skal gå på og hvad de voksne hedder. Vi opfordrer jer til at besøge børnehaven inden den reelle start.

Den første dag i børnehaven bliver I modtaget af en voksen som vil fortælle om Børnehaven Regnbuen, og I har mulighed for at stille spørgsmål og videregive eventuelle oplysninger om jeres barn, som kan have relevans for barnets dag i børnehaven. Vi anbefaler, at I som forældre sammen med barnet bliver et par timer den første dag. Her kan vi i fællesskab aftale, hvordan starten i Regnbuen bedst kan forløbe for jeres barn.

Skofri børnehave.

Vi har i Regnbuen valgt at være en skofri børnehave, da børnene færdes og leger på gulvet. Desuden er det af hygiejniske og sundhedsmæssige hensyn til jeres børn. Dette indebærer at det kun er i garderoben at man må færdes med sko på.

Traditioner

Vi har traditioner omkring jul, fastelavn, Sankt Hans og påske, hvor der bliver klippet, klistret og festet. Der udover har vi:

 • Bedsteforældredag
 • Arbejdsdag
 • Lucia-optog
 • Afskedsfest for kommende skolebørn
 • Børnefødselsdage

Fødselsdage

Vi fejrer fødselsdage sådan, at det er barnets egen dag. Fødselsdagsbarnet er hovedpersonen, og vælger selv, hvordan de ønsker at blive fejret – hvilket sange der skal synges, lege der skal leges inden de får en lille gave af børnehaven.

Holder barnet fødselsdagen hjemme inde for børnehavens åbningstid, er det muligt at invitere en gruppe børn fra børnehaven mandag eller fredag. Vælger I at holde fødselsdag hjemme på en af gruppedagene, er det den aktuelle aldersgruppe, der kan inviteres hjem. Skal kun enkelte børn med til fødselsdagen uden for børnehavens åbningstid, må indbydelserne sendes og ikke deles ud i børnehaven, da det sidste vil gøre nogle børn glade og andre kede af det.

Legetøj

I samarbejde med forældre og personale, blev der truffet beslutning om, at hver fredag må børnene gerne have 1 stk. legetøj med hjemmefra. Legetøjet må ikke have indbygget lyd eller være farligt for omgivelserne. Grunden til denne beslutning er, at legetøj kom til at fylde for meget i dagligdagen, og skabte mange konflikter og hindrede deres fælles leg. Det er vores oplevelse, at det at have én legetøjsdag og ugen har været med til at skabe gode legerelationer, hvor de er gode til at deles om det medbragte legetøj. Vi oplever også, at børnene ser frem til fredagen, hvor de kan vise deres legetøj frem.

Børnene må selv lære at holde styr på legetøjet, da personalet ikke kan tage ansvar for dette.

Yderligere praktiske oplysninger

Vi vil gerne have

 • At I undgår at gå med sko på stuerne og i køkken-alrummet
 • Besked hvis barnet kommer senere end kl. 9.30
 • Besked hår barnet holder ferie eller fridag
 • Besked ved sygdom af hensyn til smitte
 • Tydeligt navn på madkasse og frugtpose
 • Tydeligt navn i barnet tøj og sko
 • Relevant skiftetøj liggende i barnets kasse
 • Medbring egne bleer
 • Hensigtsmæssigt tøj til al slags vejr og årstid
 • Hjælp barnet med at holde orden på garderobepladsen
 • At barnets garderobeplads og bænk ryddes hver fredag så rengøringen kan komme til