Værdigrundlag i Børnehaven Regnbuen

VærdigrundlagVærdigrundlagVærdigrundlag
Vi er ikke flere, end at alle børn kender alle voksne og omvendt, og vi ved, at det er vigtigt med tætte og trygge rammer. Udfordringer, fordybelse, leg, læring og fællesskab er grundstenene for livet i Regnbuen.

Værdigrundlag

TRYGHED:

  • Tryghed betyder for os at personalet skal være tryghedsskabende, nærværende, empatiske og normdannende.

FÆLLESSKAB:

  • Fællesskab betyder for os, at personalet skal give børnene mulighed for at styrke eget selvværd og udvikle sociale færdigheder samt få en positiv oplevelse af at være en del af et fællesskab.

VærdigrundlagUDVIKLING:

  • Udvikling betyder for os, at personalet skal stimulere barnets intellektuelle/sproglige og motoriske udvikling gennem bevidste pædagogiske handlinger.

Det er vigtigt at personalet i Regnbuen giver barnet oplevelsen af og muligheden for at lege i eget ”frirum” og udvikle venskaber.

FORÆLDRESAMARBEJDE:

  • Forældresamarbejde betyder for os, at personale og forældre skal mødes med gensidig åbenhed, tillid og respekt.